Nieuws

Persbericht

Einde aan dubbele belasting van pensioenen grensarbeiders

Inwoners uit België die in Nederland hebben gewerkt krijgen voor die jaren doorgaans ook een aanvullend pensioen.Volgens het belastingverdrag tussen België en Nederland zijn pensioenen in principe altijd belastbaar in de zogenaamde woonstaat.  De Nederlandse aanvullende pensioenen van Belgische grensarbeiders worden dan ook al jaar en dag belast in België, net zoals de Belgische pensioenen.Eind 2017 gaf Nederland evenwel te kennen de aanvullende pensioenen ook in Nederland te zullen…
Persbericht

Tweede pensioenpijler voor zelfstandigen

De plenaire vergadering van De Kamer stemde gisteren over het wetsontwerp omtrent de tweede pensioenpijler voor zelfstandigen. Dit wetsontwerp regelt het fiscale luik van de nieuwe aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke personen kunnen voortaan naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) ook een tweede pijler verwerven die vergelijkbaar is met die van zelfstandige bedrijfsleiders. Concreet zullen zelfstandigen een…
Persbericht

Vereenvoudigde belastingaangifte voor 4 op 10 Belgen

Op voorstel van minister van Financiën, Johan Van Overtveldt en Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken, wordt de procedure van vereenvoudigde aangiftes uitgebreid. Binnenkort zullen 3 miljoen belastingplichtigen kunnen genieten van de vereenvoudigde aangiftes.Een vereenvoudigde aangifte is een belastingbrief waarin de gekende fiscale gegevens van de belastingplichtige vooraf door de fiscus worden ingevuld.  Het enige dat de burger moet doen is de gegevens…
Persbericht

Belgische muntslag gegund aan Koninklijke Nederlandse Munt/Groep Heylen

De openbare procedure voor het slaan van munten en de verlening van exploitatierechten voor de productie van euromunten leidt tot de definitieve gunning aan de Koninklijke Nederlandse Munt, die op haar beurt in handen is van de Belgische groep Heylen.Minister van Financiën Johan Van Overtveldt:“De beslissing om zelf geen munten meer te slaan werd eerder al genomen, en maakte deel uit van het regeerakkoord.  We zijn er in geslaagd om deze besparingsoefening op zeer korte tijd ook…
Persbericht

NIEUW IN 2018: Oplossing voor fiscaal nadeel grensarbeiders

Een gezin met personen ten laste, waarvan de ouders uitsluitend werken en wonen in België, krijgt een verhoging van de belastingvrije som naar gelang het aantal personen ten laste. Wanneer één van beide ouders in een ander land werkte, dan was het tot voor kort mogelijk dat geen van beide echtgenoten een verhoging kreeg. De kern van het probleem situeert zich op het vlak van de belastingvermindering voor kinderen ten laste. Deze vermindering wordt in principe immers verleend aan de…
Persbericht

NIEUW IN 2018: Hinderpremie fiscaal vrijgesteld voor zelfstandigen en KMO’s

Sinds de Zesde staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor de toekenning van de zogenaamde ‘hinderpremie’. Deze vergoeding kan toegekend worden aan zelfstandigen en KMO’s, die hinder ondervinden als gevolg van werken op het openbaar domein.  Via de wet ‘diverse fiscale bepalingen I’ zullen dergelijke gewestelijke vergoedingen, zoals die in Vlaanderen al bestaan, vanaf 2018 fiscaal vrijgesteld worden voor zelfstandigen en vennootschappen. Het betreft…
Persbericht

Reactie op rapport IMF

Minister van Financiën Van Overtveldt:“Dit rapport is, na de positieve analyse vanwege de Nationale Bank vorige week, opnieuw een opsteker.  Het IMF spreekt zijn waardering uit voor de hervorming van de vennootschapsbelasting.  Het Monetair Fonds ziet duidelijk een positief momentum, mede dankzij het grote pakket aan doorgevoerde hervormingen, die hun effect niet missen.De positieve evoluties worden opnieuw bevestigd: meer groei, meer koopkracht en een budgettaire verbetering.…
Persbericht

Reactie op vooruitzichten Nationale Bank

De NBB publiceerde zonet haar nieuwe vooruitzichten. Minister van Financiën Van Overtveldt: “Dit is een bijzonder bemoedigende analyse. Het ultieme bewijs dat de verandering werkt. We zien een forse groei van de bedrijfsinvesteringen en van het aantal jobs.  Wat opvalt is dat de economische groei een zeer hoge jobintensiteit heeft. Dat is overduidelijk het gevolg van de hervormingen, zoals de tax shift, die de regering doorvoerde.  En in tegenstelling tot wat sommigen…
Persbericht

Reactie op zogenaamde “pensioenval”

Het kabinet verwijst naar de berichten in de media die melding maken van een (nieuwe) pensioenval.Een analyse van het dossier wijst uit dat er geen nieuwe pensioenval is.De fiscale pensioenval die voorheen wel degelijk bestond, werd door de regering weggewerkt.  (Zie http://vanovertveldt.belgium.be/nl/bijzondere-belastingvermindering-voor-pensioenen-0) Door een correctie in de berekening, die nodig was omwille van de gemeentelijke belastingen, sloop er een technische fout in de…
Persbericht

Vanaf volgend jaar uitgifte van groene obligaties

Vanaf volgend jaar zal de Belgische Staat, via het Federale Agentschap van de Schuld, voor het eerst een groene obligatie (OLO) of ‘green bond’ uitgeven.Minister van Financiën Johan Van Overtveldt:“Deze groene obligaties zijn bedoeld om een financieringskanaal te creëren voor de toekomstige ‘groene investeringen’ in het kader van de klimaatdoelstellingen.  De uitgifte vormt ook een ondersteuning voor de steeds groeiende markt van…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.