Nieuws

Persbericht

Aankoopdossiers Stroomplan opgestart: Douane investeert 1,6 miljoen euro

In het kader van het Stroomplan in en rond de haven van Antwerpen, zijn de aankoopdossiers van de douane opgestart. Om de Antwerpse drugsproblematiek aan te pakken, investeert de douane 1,6 miljoen euro in het plan. Het Stroomplan heeft als doel de drugsproblematiek in en rond de haven van Antwerpen en de daaraan verbonden criminaliteit aan te pakken. Verschillende entiteiten werken samen in een speciale ‘taskforce’ om dit plan te verwezenlijken: de douane, de lokale- en…
Persbericht

Hervormde bedrijfsbelasting stevig op koers

De hervorming van de bedrijfsbelasting is één van de belangrijkste economische hervormingen van de federale regering. In de eerste fase dit jaar werd het algemeen tarief verlaagd naar 29% en betalen kmo’s 20% op de eerste 100.000 euro winst. Bedrijven betalen die belasting voor een groot stuk vooraf.  Ook dat systeem werd met de hervorming van de bedrijfsbelasting gewijzigd. Voor vennootschappen die hun inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) niet of onvoldoende…
Persbericht

Belasting op digitale technologie: Minister Van Financiën pleit voor faire bijdrage, maar roept ook op tot ambitie voor innovatie

Donderdag en vrijdag vergadert de Ecofin, de Raad Economische en Financiële Zaken, in Sofia over onder meer de digitalisering van de economie en de aanpassing van belastingregels.  De centrale vraag daarbij is hoe grote digitale spelers -zoals Google, Facebook, Amazon en anderen- fiscaal behandeld moeten worden.  Door de toenemende digitalisering van de economie stellen we vast dat een aantal digitale multinationale bedrijven nauwelijks belasting betalen op hun winsten gerealiseerd in…
Persbericht

Opnieuw uitstekende resultaten in bestrijding van fiscale fraude in 2017

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) boekte in 2017 opnieuw forse resultaten in de strijd tegen fiscale fraude.  Dat blijkt uit de jongste cijfers die aan het parlement werden bezorgd.De resultaten van de BBI zijn de belastingen en de btw die door tussenkomst van de controlediensten van de BBI worden ingekohierd (directe belastingen) of ingevorderd (btw).  Hierbij moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de inkohieringen (het administratief afsluiten van de dossiers) en de…
Persbericht

Vereenvoudiging om ondernemingen toegang tot kapitaal te geven

De regering heeft vandaag op voorstel van de minister van Financiën en de minister van Economie een nieuw pakket aan maatregelen goedgekeurd dat gericht is op het vergemakkelijken van de toegang tot financiering voor de kleine en middelgrote ondernemingen.De wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op ondernemingen die zich willen financieren door een beroep te doen op het brede publiek worden voortaan sterk versoepeld. Concreet zal een onderneming, wanneer het bedrag dat de…
Persbericht

Betere begroting: niet ondanks, maar dankzij de regering Michel

Eind maart kopte De Tijd: “Begroting nauwelijks gezonder onder Michel”. De verbetering in het begrotingssaldo, zo luidde de argumentatie, komt nagenoeg volledig op het conto van de dalende rentelasten en de betere conjunctuur (zeg maar de hogere economische groei). Deze stelling werd in de daaropvolgende dagen gretig overgenomen door diverse commentatoren. Bij nader toezien blijkt deze visie op het begrotingsbeleid van de regering Michel geen eigenzinnige of specifieke interpretatie…
Persbericht

Grote btw-hervorming onroerende verhuur geeft boost aan vastgoed en bouw

De ministerraad heeft zopas de aangekondigde btw-hervorming inzake onroerende verhuur goedgekeurd. Het gaat om de grootste hervorming van de btw-regels van de afgelopen decennia.Conform de Europese btw-richtlijn blijft de verhuur van een onroerend goed in principe vrijgesteld van btw. Het gaat hier bijvoorbeeld om de verhuur van een stuk grond, een kantoorruimte, een fabriekspand enzovoorts. Voor de verhuur van professioneel gebruikte onroerende goederen kan er in de toekomst echter een…
Persbericht

Private privaks binnenkort aantrekkelijker voor investeringen

Gisteren keurde De Kamer het wetsvoorstel goed dat verschillende relance-maatregelen bevat. Een onderdeel van het pakket versoepelt de regels omtrent private privaks (PP) om hen aanlokkelijker te maken als vehikel voor investeringen, maar ook om hun fiscale aantrekkelijkheid te verbeteren. Deze wijzigingen gaan in vanaf aanslagjaar 2019. De private privak werd opgericht door de wet van 22 april 2003 met de bedoeling private investeringen, van Belgische of buitenlandse oorsprong, in kleine…
Persbericht

Tax shelter voor startende ondernemingen uitgebreid naar groeibedrijven

Gisteren keurde De Kamer het wetsvoorstel goed dat verschillende verschillende relance-maatregelen bevat. Als onderdeel van deze wet wordt de tax shelter voor startende ondernemingen uitgebreid naar groeibedrijven. Hiermee wordt een tax shelter van 25% voor investeringen in groeibedrijven ingevoerd.  Deze nieuwe maatregel gaat in vanaf aanslagjaar 2019. België heeft de afgelopen jaren reeds heel wat maatregelen genomen om starters te ondersteunen. De regering wil er voor zorgen dat…
Persbericht

Starterjobs voor jongeren: fiscale compensatie voor de werkgever

Gisteren keurde De Kamer het wetsvoorstel goed dat verschillende relance-maatregelen bevat.  Eén van de maatregelen laat werkgevers toe om jonge werknemers tewerk te stellen aan een verlaagd brutoloon. Zo ondersteunt de regering de uitbouw van starterjobs voor jongeren. Werkgevers kunnen hun werknemers immers tewerkstellen aan een verlaagd brutoloon wanneer deze werknemers aan 2 criteria voldoen: de werknemer moet jonger zijn dan 21 jaar en hij/zij mag niet beschikken over eerdere…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.