Persbericht

Grote btw-hervorming onroerende verhuur geeft boost aan vastgoed en bouw

De ministerraad heeft zopas de aangekondigde btw-hervorming inzake onroerende verhuur goedgekeurd. Het gaat om de grootste hervorming van de btw-regels van de afgelopen decennia.

Conform de Europese btw-richtlijn blijft de verhuur van een onroerend goed in principe vrijgesteld van btw. Het gaat hier bijvoorbeeld om de verhuur van een stuk grond, een kantoorruimte, een fabriekspand enzovoorts. Voor de verhuur van professioneel gebruikte onroerende goederen kan er in de toekomst echter een optionele btw-heffing voorzien worden onder bepaalde voorwaarden.

Beide partijen (verhuurder en huurder) kunnen binnenkort dus overeenkomen of ze al dan niet kiezen voor de toepassing van het btw-stelsel in geval van professionele onroerende verhuur. Indien ze opteren voor het btw-stelsel moet de verhuurder btw berekenen op de huurprijs en kan de verhuurder de oprichtingswerken en grondige renovatiewerken in aftrek brengen. De huurder kan op zijn beurt de aangerekende btw volgens de normale regels in aftrek brengen, waardoor deze maatregel voor de huurder eigenlijk budgetneutraal is.

Dit optioneel btw-stelsel is enkel van toepassing op nieuwe gebouwen of op grondige renovaties van bestaande gebouwen (vernieuwbouw). Deze maatregel is dan ook een belangrijke stimulans voor het vastgoedpatrimonium.

De ministerraad keurde vandaag het voorontwerp van wet goed. Het wordt ter advies ook voorgelegd aan de Raad van State.

Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt: “Dit is een zeer belangrijke stimulans voor het vastgoedpatrimonium, voor de bouwsector en de economie in het algemeen. Bovendien wordt de btw-regelgeving verder vereenvoudigd en werken we de concurrentiehandicap met de buurlanden weg.”