Persbericht

NIEUW IN 2018: Oplossing voor fiscaal nadeel grensarbeiders

Een gezin met personen ten laste, waarvan de ouders uitsluitend werken en wonen in België, krijgt een verhoging van de belastingvrije som naar gelang het aantal personen ten laste. Wanneer één van beide ouders in een ander land werkte, dan was het tot voor kort mogelijk dat geen van beide echtgenoten een verhoging kreeg. 

De kern van het probleem situeert zich op het vlak van de belastingvermindering voor kinderen ten laste. Deze vermindering wordt in principe immers verleend aan de partner met het hoogste inkomen.  Maar als net die partner met dat hoogste inkomen in het buitenland werkt, dan is die vermindering voor kinderen ten laste in de praktijk nihil. Dat buitenlandse inkomen wordt in België immers sowieso niet belast en dus geeft de vermindering voor kinderen ten laste voor dergelijke gezinnen geen feitelijk voordeel meer.

Feitelijk samenwonenden in diezelfde situatie kennen dit probleem niet aangezien zij zelf kunnen kiezen wie van beide de kinderen fiscaal ten laste neemt. Als één van beiden in het buitenland werkt, kunnen ze m.a.w. de kinderen ten laste leggen van de persoon die in België werkt om zo toch een effectieve belastingvermindering te genieten voor kinderen ten laste.

Gehuwden en wettelijk samenwonenden hebben echter geen keuze. Bij hen zijn de kinderen steeds ten laste van de partner met het hoogste inkomen.

Precies om deze ongelijkheid weg te werken, voorziet een wetswijziging* dat de belastingvermindering voor kinderen ten laste zal verleend worden aan de partner met het laagste inkomen, als dat voordeliger is voor het gezin.

Bovendien zal de FOD Financiën voor de betrokken gezinnen steeds zelf de berekening maken om na te gaan bij wie de kinderen het beste ten laste worden genomen zodat automatisch de voordeligste berekening wordt weerhouden.

 

Minister van Financiën Van Overtveldt: “Met deze wetswijziging zien heel wat grensarbeiders met kinderen een einde komen aan een jarenlange strijd van fiscale ongelijkheid. Het feit of men al dan niet gehuwd of wettelijk samenwonend is, mag geen gevolgen hebben voor hun belastingafrekening.”

 

*Wet diverse fiscale bepalingen III van 25 december 2017.  Wordt op korte termijn in het Staatsblad gepubliceerd.