Nieuws

Regering geeft jobcreatie bij starters en KMO’s extra duwtje in de rug

De ministerraad besliste vandaag om de vermindering van de RSZ-bijdrage voor de eerste werknemer uit te breiden naar de derde tot de zesde werknemer. Daarmee neemt de regering verdere concrete stappen ter ondersteuning van extra jobcreatie bij startups en KMO’s.

Eerder voerde de regering al een vrijstelling van de werkgeversbijdrage in voor onbepaalde duur bij de eerste aanwerving. Die vrijstelling heeft de drempel voor ondernemers om een eerste werknemer in dienst te nemen sterk verlaagd. Het positieve effect van deze maatregel blijkt uit de toegenomen jobcreatie in 2016 en de verwachte extra jobcreatie in 2017, met een sterke toename bij de startende bedrijven.

Met deze nieuwe maatregel gaat de regering nog een stap verder en verlaagt ze de RSZ-bijdrage voor aanwervingen van een 3e tot 6e werknemer. Daarmee geeft ze de nodige flexibiliteit aan kleine en middelgrote ondernemingen om uit te breiden.

De nieuwe bedragen zijn van toepassing voor aanwervingen vanaf 2017 en gelden voor een aantal kwartalen. Het bedrag van de vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen wordt hierdoor dus verder geharmoniseerd en versterkt.

Schematisch 2016 - 2017 (wijziging aangeduid in vet):

 

5 kwartalen

4 volgende kwartalen

     4 laatste kwartalen

 

2016

2017

2016

2017

2016

2017

WN 1

0-werkgeversbijdragebijdrage (basis) voor levensduur onderneming

WN 2

1550€

1550€

1050€

1050€

450€

450€

WN 3

1050€

1050€

450€

1050€

450€

450€

WN 4

1050€

1050€

450€

1050€

/

450€

WN 5

1000€

1050€

400€

1050€

/

450€

WN 6

1000€

1050€

400€

1050€

/

450€