Persbericht

"Paradise Papers" : Jarenoude constructies die nu eindelijk aangepakt worden

Na de Swiss Leaks, Lux Leaks en Panama Papers vonden deze week de Paradise Papers hun weg naar de media.  Hoewel die constructies op belastingparadijzen een grote mediawaarde lijken te hebben, zijn ze alles behalve ‘nieuw’.  Wat wél nieuw is, is dat ze nu ook aangepakt worden.

Minister van Financiën Van Overtveldt: "Aangezien deze belastingconstructies uit de diverse “leaks” al sinds jaar en dag bestaan, verbaas ik me over de verontwaardigde reacties van sommige oppositieleden die in het verleden mee het beleid uittekenden.  Deze regering houdt het niet bij woorden, maar neemt maatregelen om fraude en belastingontduiking te bestraffen en belastingontwijking tegen tegen.  Deze regering is de eerste die een doorkijkbelasting invoerde, zodat constructies op belastingparadijzen eindelijk opgespoord en effectief belast kunnen worden.  Dat was vroeger niet het geval.”

Op voorstel van de minister van Financiën werd die doorkijkbelasting (Kaaimantaks) begin oktober nog verder versterkt. Zo zullen zogenaamde dubbelstructuren voortaan niet meer  kunnen ontsnappen aan de Kaaimantaks.  Ook juridische constructies, verpakt in overeenkomsten, komen in het vizier.

Door alle types van juridische constructies te belasten wordt het stelsel grondig vereenvoudigd.  Voortaan zal de kaaimantaks steeds in eerste instantie worden toegepast bij de oprichter van de constructie.  De administratie kan zich voortaan in eerste instantie steeds tot de oprichter wenden voor invordering van de kaaimantaks. Vandaag gold een complexere regeling waaronder de oprichter in bepaalde gevallen kon ontsnappen aan de kaaimantaks indien de inkomsten in het jaar van ontvangst aan een andere persoon werden uitgekeerd.  Indien de administratie bovendien een uitkering door een juridische constructie vaststelt, kan zij deze eveneens aan belasting onderwerpen. 

Minister van Financiën Van Overtveldt "Al deze wijzigingen zorgen voor een forse versterking van de Kaaimantaks.  Die doorkijkbelasting was een volledig nieuw en innovatief instrument dat vervolgens steeds verder verfijnd werd.  Er wordt vaak onterecht verwarring gezaaid over het budgettair effect, maar de invoering is een feit en dat blijft niet zonder gevolg. Het afschrikeffect daarvan mag niet onderschat worden.  We zetten hiermee grote stappen naar meer fiscale rechtvaardigheid.  “

De Paradise Papers maken melding van bekende multinationale bedrijven zoals Apple of Nike, die weinig belastingen betalen in de landen waar hun producten verkocht worden. Ook Belgische bedrijven worden genoemd, omdat ze gebruik maken van complexe internationale structuren, en tegelijk genieten van lokale overheidssteun. Daarbij mag niet voorbij gegaan worden aan het feit dat de vennootschapsbelasting maar een onderdeel is van wat bedrijven betalen. Via de rechtstreekse tewerkstelling van duizenden mensen, en een veelvoud aan onrechtstreekse tewerkstelling, wordt er bijgedragen aan de Belgische overheid en de sociale zekerheid.

Minister van Financiën Van Overtveldt: “De constructies van deze multinationals aanpakken kan enkel efficiënt op een zo groot mogelijke internationale schaal.  Fiscale optimalisatie stopt immers niet aan de landsgrenzen.  Daarom werkt België actief mee aan diverse initiatieven vanuit de OESO en de Europese Commissie.  België was bijvoorbeeld het eerste land dat spontaan informatie over rulings is beginnen uit te wisselen aan andere lidstaten. Dat wil niet zeggen dat we zelf niks kunnen doen. Bij de hervorming van de vennootschapsbelasting worden tal van complexe fiscale aftrekposten ingeperkt. De weinige die overblijven zijn gelinkt aan de echte economische activiteit in ons land: investeringen in onderzoek en ontwikkeling, de aanwerving van onderzoekers of reële investeringen. Ook op die manier maken we al een verschil."

Naast optimalisatie en ontwijking is er in sommige gevallen ook sprake van echte ontduiking en fraude.  En ook in die gevallen wordt er fors opgetreden.

Zowel het aantal behandelde dossiers als de bedragen van de sancties en de effectieve inningen zitten op een recordhoogte.  

Mensen met zwart geld die zich alsnog in regel willen stellen, kunnen dat bovendien doen via de fiscale regularisatie.  Dat kan niet meer tegen spotprijzen, zoals vroeger.   De boetes liggen hoger en zullen de volgende jaren nog oplopen.  Het net begint zich te sluiten.  In dat opzicht biedt een regularisatie rechtszekerheid voor de aangever en meer rechtvaardigheid voor iedereen die correct bijdraagt.”,  besluit de minister.