Beleid

Persbericht

Wijzigingen in wetgeving btw: Aangifte btw woningwerken via modelformulier & Voedseloverschotten vrij van btw

De Commissie Financiën keurde vandaag een ontwerp van wet goed dat verschillende wijzigingen aanbrengt in het btw-wetboek.Aangifte btw woningwerken via modelformulierDeze wetswijziging bevat een belangrijke administratieve vereenvoudiging voor eigenaars van een recent opgerichte woning.  Voortaan zijn deze eigenaars slechts verplicht om via een modelformulier de nodige gegevens in te dienen bij de btw-administratie. Er moeten dus niet langer aangifte-kopieën verzonden worden van plannen…
Persbericht

Minister van Financiën snoeit in btw-boetes

De minister van Financiën heeft aan de administratie opdracht gegeven om een nieuw boetebeleid inzake btw uit te werken. De vroegere regels die dateren van 2012 waren immers vaak veel te streng: niet alleen waren de boetebedragen heel hoog, er werd ook geen rekening gehouden met de aard van de overtreding.Voortaan zal, in uitvoering van het Federaal Regeerakkoord, uitgegaan worden van de goede trouw van de ondernemer en niet langer enkel van de kwade trouw.Meer bepaald zal de opgelegde boete op…
Persbericht

Steunmaatregelen voor ondernemingen bij hinder door infrastructuurwerken

Voortaan hebben ondernemingen de mogelijkheid om bij de fiscus steunmaatregelen aan te vragen wanneer zij hinder ondervinden door infrastructuurwerken. Deze steunmaatregelen geven ondernemingen financiële ademruimte en laten hen toe om tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.Het gaat hierbij om werken die lopen of aangevat zijn vanaf 1 maart 2018. Bovendien moet de looptijd van de werken minimum een jaar bedragen en een volledige heraanleg van de infrastructuur (wegdek, voetpaden,…
Persbericht

Centraal aanspreekpunt (CAP) wordt dynamische databank in strijd tegen fraude en terrorisme

Vandaag werd het wetsontwerp met betrekking tot het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP) goedgekeurd in de commissie Financiën. Dit wetsontwerp zorgt voor een verscherping van de fiscale fraudebestrijding en meer rechtszekerheid.  Het CAP is een databank die bankrekeningnummers en bepaalde contracten bevat die door natuurlijke- en rechtspersonen, al dan niet gevestigd in België, gehouden worden bij financiële instellingen in België. De financiële…
Persbericht

Grote verzekeringsmaatschappijen vestigen zich in België: drie nieuwe licenties toegekend

Na de licentie voor Lloyd’s heeft de Nationale Bank ook licenties toegekend aan de Australische verzekeraar QBE, het Japanse MS Amlin en de Amerikaanse verzekeraar Navigators.Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt: “Met de komst van deze grote verzekeringsmaatschappijen zet Brussel zich meer en meer op de kaart als een Europees centrum voor verzekeringsactiviteiten. Hiermee wordt het succes aangetoond van onze strategie om in te zetten op specifieke niche-activiteiten zoals…
Persbericht

Fiscus geeft gemeenten toegang tot real time kadastrale informatie

Vroeger kregen gemeentebesturen één keer per jaar alle kadastrale informatie die ze nodig hadden per post toegestuurd. Sinds 2011 gebruiken de gemeenten en de Patrimoniumdocumentatie van de fiscus het Urbanistic Information Network of kortweg URBAIN om informatie met elkaar uit te wisselen. Gemeenten geven via URBAIN bijvoorbeeld de bouwvergunningen en de einddatum van de werken door aan Patrimoniumdocumentatie.Patrimoniumdocumentatie stelt op haar beurt jaarlijks via URBAIN het…
Persbericht

Aankoopdossiers Stroomplan opgestart: Douane investeert 1,6 miljoen euro

In het kader van het Stroomplan in en rond de haven van Antwerpen, zijn de aankoopdossiers van de douane opgestart. Om de Antwerpse drugsproblematiek aan te pakken, investeert de douane 1,6 miljoen euro in het plan. Het Stroomplan heeft als doel de drugsproblematiek in en rond de haven van Antwerpen en de daaraan verbonden criminaliteit aan te pakken. Verschillende entiteiten werken samen in een speciale ‘taskforce’ om dit plan te verwezenlijken: de douane, de lokale- en…
Persbericht

Hervormde bedrijfsbelasting stevig op koers

De hervorming van de bedrijfsbelasting is één van de belangrijkste economische hervormingen van de federale regering. In de eerste fase dit jaar werd het algemeen tarief verlaagd naar 29% en betalen kmo’s 20% op de eerste 100.000 euro winst. Bedrijven betalen die belasting voor een groot stuk vooraf.  Ook dat systeem werd met de hervorming van de bedrijfsbelasting gewijzigd. Voor vennootschappen die hun inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) niet of onvoldoende…
Persbericht

Belasting op digitale technologie: Minister Van Financiën pleit voor faire bijdrage, maar roept ook op tot ambitie voor innovatie

Donderdag en vrijdag vergadert de Ecofin, de Raad Economische en Financiële Zaken, in Sofia over onder meer de digitalisering van de economie en de aanpassing van belastingregels.  De centrale vraag daarbij is hoe grote digitale spelers -zoals Google, Facebook, Amazon en anderen- fiscaal behandeld moeten worden.  Door de toenemende digitalisering van de economie stellen we vast dat een aantal digitale multinationale bedrijven nauwelijks belasting betalen op hun winsten gerealiseerd in…
Persbericht

Opnieuw uitstekende resultaten in bestrijding van fiscale fraude in 2017

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) boekte in 2017 opnieuw forse resultaten in de strijd tegen fiscale fraude.  Dat blijkt uit de jongste cijfers die aan het parlement werden bezorgd.De resultaten van de BBI zijn de belastingen en de btw die door tussenkomst van de controlediensten van de BBI worden ingekohierd (directe belastingen) of ingevorderd (btw).  Hierbij moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de inkohieringen (het administratief afsluiten van de dossiers) en de…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.