Persbericht

Reactie op rapport IMF

Minister van Financiën Van Overtveldt:

“Dit rapport is, na de positieve analyse vanwege de Nationale Bank vorige week, opnieuw een opsteker.  Het IMF spreekt zijn waardering uit voor de hervorming van de vennootschapsbelasting.  Het Monetair Fonds ziet duidelijk een positief momentum, mede dankzij het grote pakket aan doorgevoerde hervormingen, die hun effect niet missen.

De positieve evoluties worden opnieuw bevestigd: meer groei, meer koopkracht en een budgettaire verbetering. De analyses en adviezen moeten ons ertoe aanzetten om te blijven hervormen.”