Persbericht

Reactie op vooruitzichten Nationale Bank

De NBB publiceerde zonet haar nieuwe vooruitzichten

Minister van Financiën Van Overtveldt: “Dit is een bijzonder bemoedigende analyse. Het ultieme bewijs dat de verandering werkt. We zien een forse groei van de bedrijfsinvesteringen en van het aantal jobs.  Wat opvalt is dat de economische groei een zeer hoge jobintensiteit heeft. Dat is overduidelijk het gevolg van de hervormingen, zoals de tax shift, die de regering doorvoerde.  En in tegenstelling tot wat sommigen hardnekkig blijven verkondigen blijft het netto beschikbaar inkomen van de gezinnen stijgen. Dat is dus het geld dat de mensen netto overhouden, na taksen. We zien ook een substantiële verbetering van het overheidstekort en van de overheidsschuld. Het begrotingstekort zakt van 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2016 naar 1,2 procent in 2017. Zes maanden geleden voorspelde de Nationale Bank nog een deficit van 2 procent.“