Persbericht

Reactie op zogenaamde “pensioenval”

Het kabinet verwijst naar de berichten in de media die melding maken van een (nieuwe) pensioenval.

Een analyse van het dossier wijst uit dat er geen nieuwe pensioenval is.

De fiscale pensioenval die voorheen wel degelijk bestond, werd door de regering weggewerkt.  (Zie http://vanovertveldt.belgium.be/nl/bijzondere-belastingvermindering-voor-pensioenen-0)

 

Door een correctie in de berekening, die nodig was omwille van de gemeentelijke belastingen, sloop er een technische fout in de modellen.

                • Sommige gepensioneerden gingen er netto op achteruit.

                • Anderen gingen er netto veel meer op vooruit dan voorzien.

 

Dit werd rechtgezet, op de wijze zoals voorgesteld door het Rekenhof

Gevolg:

                • Zij die netto achteruitgingen, gaan niet meer netto achteruit

                • Zij die netto teveel vooruitgingen, gaan nu correct vooruit, maar dus nog altijd vooruit.

 

Er is dus geen sprake van een pensioenval, want dat zou impliceren iemand er netto op achteruit gaat.  En dat is niet het geval.

Dat alles neemt niet weg dat het systeem in zijn geheel de afgelopen decennia uitgegroeid is tot een complex kluwen, en dat er best stappen gezet worden om het naar de toekomst toe te herzien.

Minister Van Overtveldt besluit: “Na verificatie blijkt dat er geen sprake is van een zogenaamde pensioenval.  Niemand gaat er immers netto op achteruit.  Ik betreur dus de foutieve berichtgeving hieromtrent die ten onrechte onduidelijkheid en onrust heeft gezaaid."